Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Βιβλιογραφία - case studies

CHRISTOPHER R. SILVER

AMERICN RIVERS - RIVERS CONNECT US

NATIONAL GEOGRAPHIC

NATIONAL GEOGRAPHIC

THE GUARDIAN

THE NEW YORK TIMES

EUROPEAN RIVERS NETWORK (ERN)

INTERNATIONAL RIVERS (PEOPLE – WATER – LIFE)

INTERNATIONAL RIVERS (PEOPLE – WATER – LIFE)
10 Things You Should Know About Dams

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου